Az integráltan működő speciális osztályoknak a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum nyújt otthont. Gyerekeink nagy része a tanulási zavar  különböző formáival  küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), de vannak enyhe értelmi fogyatékos, Down-szindrómás, hiperaktív, viselkedészavarral küzdő diákjaink is. A 2013-2014-es tanévben 4 integrált speciális osztály működik: összevont elemi osztály, összevont V. és VI. osztály, VII. osztály, VIII. osztály. Gyerekeink egy része speciális óvodából, nagy része azonban a hagyományos oktatásból  kerül hozzánk a CJRAE- Megyei Oktatási-felügyeleti Forrásközpont ajánlásával. A hagyományostól eltérően, az oktatás differenciált formában történik. A tanterv egyénre, illetve kiscsoportokra szabott, figyelembe véve minden gyerek egyéni haladási ütemét. A napi program keretében, heti két alkalommal diákjaink találkoznak az egyéni fejlesztő tanárral. Jelen tanévben pszichopedagógusokból és pszichológusokból álló 10 tagú szakembercsapat biztosítja a gyerekek tanulásbeli és viselkedésbeli fejlődését.