Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

 • Certificat si Hotarare de Expertiza si Orientare Scolara eliberat de CJRAE(Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala)
 • Certificat si Hotarare de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap(copie)
 • Copia certificatului de nastere al copilului(legalizata)
 • Copia dupa fisa medicala a copilului
 • Dovada vaccinarilor efectuate copilului
 • Cerere pentru inscriere in cadrul institutiei noastre
 • Copie dupa buletinele/cartile de identitate ale parintilor sau tutorelui legal
 • Copie dupa C.I.(daca a implinit 14 ani)
 • Ancheta sociala eliberata de primaria de domiciliu
 • Foaie matricola (daca este cazul)
 • Copie de pe documente care sa ateste situatia juridica a copilului(hotarari de divort si incredintare, hotarari de plasament, adoptie sau tutela etc.)