Érzékenyítő program pedagógusok részére

a BETHLEN GÁBOR ALAP támogatásával

    A hazai gyógypedagógusi szakma egyik fő célkitűzésének megvalósulását segítette elő iskolánk gyógypedagógus közössége az érzékenyítő programmal és az ehhez kapcsolódó, az érzékenyítő tevékenységek során használható PRIZMA kiadvány-csomaggal, amely által több magyar tannyelvű  intézmény pedagógusát sikerült bevonni.

   Úgy gondoljuk, hogy ez országos szinten is előrelépést jelent a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek problémakörének pontosabb megismeréséhez és a további gyakorlati lépések megtételéhez.

   Az érzékenyítő program kivitelézésnek létjogosultsága abból a felismerésből fakad, hogy a normál oktatási rendszerben dolgozó pedagógusok számára nehéz a SNI gyermek felismerése, a számára ideális oktatási forma megtalálása.

   A támogatásnak köszönhetően egy székelyföldi körút (2015. november 16-18.) négy helyszínén – Csíkszereda, Kézdivásárhely, Kovászna és Sepsiszentgyörgy – műhelymunkát tartottunk. A helyi szervezésben a Hargita és Kovászna Megyei Tanfelügyelőség óvodai oktatásért felelős tanfelügyelői, Márton Adél és Szőcs Imola voltak segítségünkre.

   A workshop keretében a több mint száz érdeklődő óvoda- és elemi osztályokban dolgozó pedagógus Kiss Csilla igazgató által pontosabb képet kapott a sajátos nevelési igényű gyermekek hazai helyzetéről, az integrációs folyamatról, ugyanakkor megismerve  iskolánk egyedi, széleskörű szolgáltatásait is. A műhelymunka második része az érzékenyítő tevékenységek tartásához felhasználható PRIZMA kiadvány-csomag bemutatása volt, amleyet Bazaráth Tünde gyógypedagógus mutatta be. A kiadványcsomag célja konkrét, praktikus szakmai segítséget nyújtani olyan óvodapedagógusok számára, akiknek a csoportjában sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek vannak.

                    .                        

  A csomag tartalmaz egy ismertető füzetet, két társasjátékot, egy nyolc darabos sokszorosítható kifestős szettet, egy piktogramokból álló összesítő táblát valamint tizenhat nagyobb piktogramot. A két utóbbi darab az autizmussal vagy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek nevelésében, gondozásában nyújthat segítséget úgy az óvónőnek mint az óvoda egészségügyi személyzetének. A társasjátékok és kifestő lapok elősegítik, hogy természetes élethelyzetekben, spontán vagy szituatív játékokban dolgozzuk fel a különböző típusú fogyatékkal élők problematikáját, például, hogy mire kell figyelnünk egy siket, gyengén látó vagy mozgássérült gyermek vagy felnőtt esetében? Mivel óvodás korban a gyermekek még viszonylag előítélet mentesek és sérült társaik sajátos világához közvetlen természetességgel, befogadóan viszonyulnak ezekre az érzékenyítő  témákra a spontán játékhelyzetekben direkt módon kitérhetünk. Ennek természetes és nyilvánvaló feltétele a megfelelő pedagógusi és szülői attitűd is.

  Az interaktív műhelymunka rendkívül pozitív, nyitott szakmai légkörben zajlott, alkalmat adva a résztvevőknek, hogy beszámoljanak integrációs tapasztalataikról, az SNI-s gyermekekkel való munkájukról. Öröm volt látni, hogy majd minden résztvevőnek vannak ez irányú tapasztalatai és ezekkel a speciális helyzetekkel saját környezetükben, a körülményeikhez, lehetőségeikhez mérten igyekeznek megbirkózni, megerősítve azt a pedagógiai tapasztalatot, hogy az integráció-inklúzió legsikeresebben az óvodai környezetben valósulhat meg.

  Bár az Érzékenyítő program pedagógusok részére elnevezésű projekt ezzel a körúttal lezárásához közeledik, mégis minden helyszínen igény mutatkozott arra, hogy a közös szakmai munkát valamilyen képzés, előadás, interaktív műhelymunka formájában folytassuk. A további terveink között szerepel az óvodai csoportok felkeresése és interkatív foglalkozás keretében közelebb hozni az SNI témáját a gyermekekhez és általuk a pedagógushoz, szülőkhöz is.

  A BGA támogatását élvező projekt felelőse Nagy Szilárd. PRIZMA kiadvány-csomagot Ilyés Irén állította össze, Kürti Andrea kolozsvári képzőművész illusztrálta, nyomdai kivitelezését a csíkszeredai Gutenberg Nyomda és Kiadó végezte.

 

(további fényképek az iskola facebook oldalán találhatóak)