rólunk

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája több mint százéves hagyománnyal rendelkezik hallássérült gyermekek oktatásában. 

1888-ban indult a tanítás egyetlen osztállyal, és azóta szinte megszakítás nélkül folyamatosan működik. 1893-ban adták át az új épületet a Honvéd utcában, amelyet adományokból építettek a hallássérült gyermekek oktatására és amelyben a Hallássérültek Líceuma ma is működik.

A jelenlegi épületet 1959-ben kapta meg az iskola egy két hektáros parkkal.

Az épületet szinte 20 éven keresztül 25 albérlő családdal kellett megosztani. Az épület 1914-1918 között épült TBC szanatóriumnak, szókkal, kicsi termekkel és tágak teraszokkal rendelkezett.

1968-ban létesült az első audiológia kabinet. Abban az időszakban nagyon sok tanuló volt egy-egy osztályban, és két váltásban működött a tanítás. A 70-es évek végén volt a legmagasabb a tanulók létszáma az iskolában: 198.

1977 –ben megszűnt a gyógypedagógus oktatás a Babes-Bolyai Egyetemen, amely súlyos következményekkel járt a szakember ellátás szempontjából.

1979-ben indult az első óvodai csoport. 1990 után számos nyugat-európai alapítvány és humanitárius szervezet képviselői látogatták meg az iskolát és adományokból elkezdődött egy új bentlakás építése, valamint megkezdődött az iskola épületének fokozatos felújítása, átépítése, amely ma már egy modern nyugat-európai színvonalú felszereltséggel rendelkezik.

Iskola

Iskolánk az egyedüli magyar tannyelvű hallássérült gyerekek számára létrehozott intézmény, amely 135 éves múltra néz vissza. Diákjaink 13 megyéből érkeznek. A hallássérült gyerekek mellett beiskolázunk Kolozs megyei vagy a szomszédos megyékből származó értelmi fogyatékos és autista gyermekeket.  


Iskolánk a 2023-2024-es tanévben 16 osztállyal működik, 2 osztály hallássérült gyermekek számára, 4 osztály autista gyermekek számára, 6 osztály halmozottan sérült gyermekek számára, 4 osztályunk pedig integráltan működik, tanulási nehézségekkel küzdő és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára.

Nemrég felújított, modern taneszközökkel felszerelt osztálytermeinkben differenciált, egyénre szabott oktatás folyik, kis csoportokban és egyéni foglalkozások keretében. Osztálytermeink  számítógéppel és modern audiovizuális eszközökkel is fel vannak szerelve. Alsó tagozatos osztályainkban a szerepjáték segítségével történő beszédtanításhoz külön kis színház-sarok is helyet kapott.

Egyéni foglalkozáshoz logopédiai kabinet, egyéni kabinetek állnak rendelkezésre. A kerámia műhely és a rajzkabinet a művészeti oktatáshoz és az opcionális tantárgyak tanításához biztosít kellemes jól felszerelt környezetet.

Multimédia-termünkben interaktív tábla, számítógépek és tablet-ek vannak, melyek segítségével diákjaink ismeretszerzési lehetősége kitágul. Oktató konyhánkban a gyermekek főzni tanulnak, születésnapok megünneplésekor együtt terítenek asztalt. A közelmúltban átépített és felszerelt tornatermünk rengeteg mozgásos játékra, fejlesztésre ad lehetőséget.   

Az osztálytermekben a modern, színes, és nagyon hasznos felszerelés, átépítés többnyire külföldi támogatóinknak köszönhető. 2008 óta iskolánk kívülről is folyamatosan átalakult: hőszigetelés, erősítő munkálatok, akadálymentesítés történt főképpen a nyári vakációkban  fenntartónk, a Kolozs megyei tanács jóvoltából. 

Óvoda

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának keretén belül működik a Kozmutza Flóra Gyógypedagógiai Óvoda, ahol a 2021/2022 tanévtől négy óvodai csoport működik: logopédiai csoport, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek csoportja, halmozottan sérült gyermekek csoportja, mozgássérült/mozgáskoordinációs problémákkal küzdő gyermekek csoportja.

A csoportok létszáma 4 és 12 között változik. Minden csoportban van 2 óvónő, akik felváltva vannak jelen a nap folyamán, és egy egyéni fejlesztő gyógypedagógusa. Az egyik óvónő a délelőtt folyamán végigvezeti a csoportos foglalkozásokat az óvodai tananyag alapján, a második óvónő délután szervez pihentető, relaxációs és játékos tevékenységeket. Az egyéni fejlesztő tanár délelőtt bejár a csoportba, egyenként tanul a gyerekekkel, a fejlesztési célok függvényébe a csoportos tevékenységeken ül a gyermek mellett, vagy egy csendesebb helyiségben dolgozik a gyermekkel.

Az iskolapszichológus és gyógytornász foglalkozik az óvodás gyermekekkel is. Az óvodában 3 dada is van, akik váltásban dolgozva látják el a gondozói feladatokat.

Az óvoda gyógypedagógiai jellegéből kiindulva, minden tevékenység úgy van kialakítva, hogy a gyermekeknek tanulási, gyakorlási lehetőséget biztosítson, mind az önállóság kialakításában, mind a  kognitív fejlesztésben. A gyerekek szükség szerint részesülnek:

gyógytornában, multiszenzoriális fejlesztésben, szenzoros integrációban, komplex gyógypedagógiai fejlesztésben, logopédiai foglalkozásban, autizmus specifikus terápiákban.

Integrált osztályok

Az integráltan működő speciális osztályoknak a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum nyújt otthont, amelyek 25 éves múltra tekintenek vissza.

  Az összevont elemi osztály és az  V-VIII. osztályok azon diákokat szólítják meg, akik a hagyományos iskolai oktatás peremére szorulnak, mert készségzavaraik függvényében egy vagy több tantárgyból sorozatos kudarcaik vannak és ezek sem a hagyományos oktatási-nevelési módszerekkel, sem az egyéni fejlesztési foglalkozásokkal nem küszöbölhetők ki.

A tanulási zavar terápiájának hiánya,  viselkedési zavarral társulhat, amely a tanuló kommunikációs készségének, hangulatának, szociális készségeinek, személyiségfejlődésének a károsodásához vezethet.

Mit találsz meg csak itt? Mi mást nyújtanak a speciális integrált osztályok, mint a többi felzárkoztató osztály?

Iskolapszichológus

Az iskolapszichológus olyan vizsgálatokat és beavatkozásokat végez, amelyek célja a  nehézségek, rendellenességek feltérképezése, az erőforrások kiaknázása, az akadályozottságok hátrányos hatásainak csökkentése, a fejlődés elősegítése érdekében.

A pszichológusi kabinetben folyó tevékenységek elsősorban az iskolánkban tanuló gyermekek ellátására irányulnak és magukba foglalják:

-  a felméréseket – értékeléseket, minden tanuló számára,

- a konzultációt, tanácsadást szülők számára és/vagy gyermekeik számára, igény/szükséglet szerint,

- a kognitív, nyelvi és pszichomotoros fejlődés elősegítését célzó tevékenységek körét, összhangban a gyermek egyéni fejlesztését végző gyógypedagógussal, gyógytornásszal, audiológussal,

- az alkalmazkodást/társas beilleszkedést elősegítő tevékenységeket,  személyiségfejlesztő tevékenységeket,  összhangban az osztályfőnökökkel, osztálynevelőkkel,

- esetmegbeszélőket, óvodai csoportok és iskolai osztályok szintjén,                                   

- terápiás jellegű munkát,

- a pályaválasztási tanácsadást, végzős osztályaink számára.

Korai fejlesztés

Mivel az utóbbi években Erdély-szerte egyre hangsúlyosabbá vált a korai fejlesztési szolgáltatásokra való igény, iskolánk a Kozmutza Flóra Egyesület által minden olyan pályázási lehetőséget megragad, amelyeken keresztül lehetőséget biztosít gyógypedagógus szakemberek továbbképzésére. Egyre színesebb szolgáltatás-ajánlatunk nem bővülhet anélkül, hogy szakembereink kompetenciákat és tapasztalatot szerezzenek akkreditált képzések által.  

Aktív részt vállaltunk abban az országos kezdeményezésben, amely kérvényezte a koragyermekkori intervenciónak az  oktatási rendszer feladatkörébe történő behelyezését és az anyagi és infrastrukturális háttér biztosítását ehhez a szolgáltatás-kategóriához, hiszen a megváltozott fejlődésmenetű gyermek alapvető joga az egészséges fejlődés minél korábbi támogatása állami keretek között. 

Jelenleg a következő szolgáltatásokat biztosítjuk (emberi erőforrásaink függvényében) a hozzánk forduló családoknak:

Hiszünk abban, hogy minden speciális nevelési igényű gyermek adottságokkal, lehetőségekkel születik, és aktívan szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden hozzánk forduló gyermek esélyt kapjon arra, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben kamatoztathassa.

További információkért látogassanak weboldalunkra (https://korai.kozmutza.ro/), és keressenek bizalommal időpont-egyeztetéssel kapcsolatosan! 

Orvosi ellátás

Tanulóink egészségügyi szükségleteit az iskolaorvosi rendelő látja el egy orvos és két nővér tevékenységén keresztül. 

Dr. Manolache Corina gyermek- és iskolaorvos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a speciális nevelési igényű gyermekekkel való munkában, szerteágazó szakértelme által mind a krónikus beteg és tartós gyógyszeres ellátást szükségeltető gyermekek, mind az enyhébb, hétköznapibb megbetegedésekkel küzdő gyermekek megkaphatják a megfelelő ellátást. 

Ezenkívül, az iskolaorvosi szolgálatunk nagy figyelmet fordít a folyamatos kapcsolattartásnak a gyermekek kezelőorvosaival, annak érdekében, hogy a kezelések be- és kivezetése, az esetleges utánkövetés a lehető legbiztonságosabb körülmények között történjenek meg. 

A rendelő keretén belül több betegszobát is berendeztünk, hogy a távolság miatt nem otthon lábadozó kis betegek felépülését közelebbről segíthessük.

Fejlesztő pedagógiai (utazótanári) ellátás

Kolozsváron jelenleg öt fejlesztő pedagógus látja el a normál oktatásban lévő magyar anyanyelvű, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését.  Célunk, hogy mind a családok, mind pedig a többségi pedagógusok segítséget kapjanak az otthoni és az intézményes oktatás-neveléshez, mindezt az életkori és egyéni képességeket figyelembe véve. Együttműködünk a Kolozs Megyei Nevelési és Tanácsadó és Erőforrás Központtal. 

Tevékenységi körünk közé tartozik a diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése és ennek ismeretében egyéni fejlesztési tervek, - eljárások kidolgozása, javaslat további vizsgálatokra, fejlesztés-egyéni és kiscsoportos keretben, prevenciós tevékenység, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, terápiás foglalkozások, az integráló pedagógusok szakmai, módszertani segítése tanácsadás, együttműködés szülőkkel, társadalmi partnerekkel, más szakemberekkel. 

Bentlakás

A 2001-ben átadott holland, belga és német támogatásból épült iskolai bentlakás családias, vidám  környezetet biztosít bentlakó diákjaink számára. Minden diák ellátása (szállás, étkezés) ingyenes.

Pedagógusaink igyekeznek bentlakó diákjaink estéit, hétvégéit színesebbé tenni: játékos programokat, sportvetetélkedőket szerveznek, figyelnek egyéni szükségleteikre, segítik önellátási képességeik kialakulását.

Gyógytorna

A gyógytorna a gyermek komplex fejlesztésének szerves részét képezi,állandó együttműködésben az iskola gyerekorvosával, az osztályvezető, osztálynevelő tanárral, a pszichológussal, és a szülővel.                                                                                                                                                                                                                                 

A foglalkozások egyéni vagy kiscsoportos formában  zajlanak és a következőket tartalmazzák:

- a mozgásállapot felmérését                                                                                                           

- óvodáskortól történő korai mozgásfejlesztést                                                                                               

- tartásrendellenességek, hanyagtartás korrigálását

- gerincferdülések specifikus tornáját

- nagymozgásukban ügyetlen, mozgáskoordinációs problémákkal, egyensúlyi zavarokkal  rendelkező gyermekek mozgásterápiáját

- egyéb mozgásszervi károsodások rehabilitációját

Audiológia

Audiológiai szolgáltatásunk a következőket tartalmazza:

- hallásvizsgálat (magatartás megfigyelés, vizuális megerősítő audiometria, játékaudiometria, küszöbaudiometria, beszédaudiometria)

- hallókészülék és tartozékaik szervizelése,

- hallókészülékekről való tájékoztatás, tanácsadás,

- a hallókészülék illesztékéhez szükséges mintavétel,

- hallókészülékhez szükséges elemek biztosítása.