Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Kozmutza Flóra” a obținut acreditare în domeniul Educației Școlare pentru perioada 01.02.2022 – 31.12.2027.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Obiectivele proiectului de acreditare: 

1.Îmbunătățirea competențelor digitale specifice ale cadrelor didactice pentru a utiliza tehnologia digitală și tehnologiile asistive în predarea la clasă și online.

2. Formarea unui comportament responsabil față de mediu, formarea de priceperi și deprinderi în domeniul ocrotirii mediului. 

3. Prevenirea apariției fenomenului de bullying și cyberbullying și combaterea violenței în rândul elevilor școlii. 

4. Formarea personalului didactic auxiliar. 

Pentru îmbunătățirea calității educației un domeniu important de dezvoltare este îmbunătățirea competențelor digitale specifice ale cadrelor didactice pentru a utiliza tehnologia modernă în predarea la clasă și online.  Pentru realizarea acestui obiectiv cadrele didactice au participat la multe cursuri de formare și au aplicat proiecte cu finanțare extrabugetară: proiectul de acreditare Erasmus+, proiect care a fost declarat eligibil.  Douăsprezece cadre didactice au participat la cursuri în străinătate din fondurile extrabugetare câștigate, în Finlanda, Italia, Grecia, Croația.