Croația

Titlul proiectului: Proiect de mobilitate: Acțiunea Cheie 1- Educația școlară

Nr. de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060460

Tipul proiectului: KA1 – Erasmus+ proiecte de mobilitate

Tipul mobilității: mobilitate cadre didactice

Durata mobilității: 7 zile;

Perioada 06.08.2023-12.08.2023

Locul de desfăşurare (localitatea, țara): SPLIT, Croația

Furnizorul de formare, localitatea, țara: Maksima Teacher Training Centre

Nr. participanţi:  2 nr. personal / 0 nr. elevi 

Competențele dobândite conform Europass Mobility (doar pentru cadrele didactice):


ERASMUS SPLIT.pptx