Finlanda

Titlul proiectului: Proiect de mobilitate: Acțiunea Cheie 1- Educația școlară

Nr. de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060460

Tipul proiectului: KA1 – Erasmus+ proiecte de mobilitate

Tipul mobilității: mobilitate cadre didactice

Durata mobilității: 6 zile;

Perioada 20-25 februarie 2023

Locul de desfăşurare (localitatea, țara): Helsinki, FINLANDA

Furnizorul de formare, localitatea, țara: Europass Teacher Academy Finlanda

Competențele dobândite:

1. Explicarea principiilor Universal Design for Learning și încadrarea lor în planificarea didactică
2. Aplicarea principiilor UDL prin tehnologia digitală;

3. Pregătirea unor planuri de activități prin utilizarea metodelor învățate
4. Utilizarea tehnologiei digitale pentru accesibilizarea conținuturilor;

5. Identificarea și analiza barierelor în înțelegerea instrucțiunilor/sarcinilor de către elevi.

6. Principiile diversității, echității și incluziunii în clasă

7. Valorificarea diversității ca bogăție socio-culturală.

Kozmutza Erasmus+ UDL prezentare RO.pptx másolata másolata.pptx