Grecia

”Towards The Inclusive Classroom: Best Practice” 

Titlul proiectului: Proiect de mobilitate: Acțiunea Cheie 1- Educația școlară

Nr. de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060460

Tipul proiectului: KA1 – Erasmus+ proiecte de mobilitate

Tipul mobilității: mobilitate cadre didactice

Durata mobilității: 7 zile;

Perioada 07-13 mai 2023

Locul de desfăşurare (localitatea, țara): GRECIA, KALAMATA

Furnizorul de formare, localitatea, țara: Europass Teacher Academy Finlanda

Nr. participanţi:  3 cadre didactice 

Competențe dobândite

● Dezvoltarea competențelor digitale prin aplicații, softuri pe platforme  noi

● Dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, prin promovarea incluziunii și diversității

● Aprofundarea competenței de comunicare în limbi străine (engleză)

● Dobândirea cunoștințelor teoretice și practice despre metode și tehnici specifice 

Erasmus bemutató_Gorogorszag.pptx