Italia

”Successful strategies for teaching students with special needs in every classroom”

Titlul proiectului: Proiect de mobilitate: Acțiunea Cheie 1- Educația școlară

Nr. de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060460

Tipul proiectului: KA1 – Erasmus+ proiecte de mobilitate

Tipul mobilității: mobilitate cadre didactice

Durata mobilității: 6 zile;

Perioada 27 martie - 01 aprilie 2023

Locul de desfăşurare (localitatea, țara): Florența, Italia 

Furnizorul de formare, localitatea, țara: Europass Teacher Academy, Florence

Competențele dobândite:

1. O mai bună înțelegere a problemelor legate de predare și învățare în medii speciale, de integrare și de incluziune;
2. Identificarea barierelor și a resurselor necesare pentru abordarea cu succes a nevoilor educaționale de învățare ale elevilor în mod eficient și funcțional;

3. Capacitatea de a promova participarea și performanțele elevilor în cadrul comunității școlare;

4. Utilizarea tehnologiei digitale pentru accesibilizarea conținuturilor;

5. Înțelegerea și aplicarea principiilor planificării UDL;

6. Principiile diversității, echității și incluziunii în clasă;

7. Valorificarea diversității ca bogăție socio-culturală.

Teme abordate

Erasmus_Florence, march 27th-april 1st 2023.pptx ro.pptx másolata