Prezentare

Prezentare Scoala Gimnaziala Speciala pt. Def. de Auz Kozmutza Flora.pptx
kozmutza ro.ppt

Școala

Școala noastră este o instituție unică în țară, fiind singura școală destinat copiilor cu dizabilități auditive care are limbă de predare în maghiară. Elevii cu dizabilități auditive provin din 18 județe. Pe lângă copii cu dizabilități auditive, școlarizăm și elevi cu tulburări de spectru autist, elevi cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate, cu dizabilități intelectuale grave, severe şi/sau asociate cu limba maternă maghiară din județul Cluj și din județele vecine.  


În anul şcolar 2023-2024 funcţionăm cu 16 clase: 2 clase pentru elevi cu dizabilități auditive,  4 clase pentru elevi cu tulburări din spectrul autist, 6 clase pentru elevi cu dizabilități intelectuale grave, severe, asociate şi 4 clase pentru elevi cu tulburări de învăţare şi dizabilități intelectuale uşoare și moderate.

În sălile reamenajate recent predarea se desfăşoară diferenţiat, în grupuri mici şi individual, cu cadre didactice calificate. Sălile de clasă sunt dotate cu calculatatoare şi instrumente audiovizuale moderne.

În sala multimedia copiii descoperă secretele calculatorului, avem tablă interactivă şi tablete PC pentru lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor. În laboratorul de arte culinare,  special amenajată, elevii învaţă  să gătească, să aranjeze masa, acolo îşi sărbătoresc ziua de naştere.

Sala de gimnastică – reconstruită şi dotată recent – oferă nenumărate posibilităţi pentru diferite activităţi sau jocuri de mişcare.

În sălile de clasă dotarea modernă, colorată şi foarte utilă se datorează în mare parte sponsorilor nostri din străinătate. Începând din anul 2008, treptat, şcoala a fost renovată şi din exterior: izolare termică, lucrări structurale, accesibilizare, lucrări care au fost finanţate de către Consiliul Judeţean Cluj.   

Cabinetele pentru terapii specifice și de compensare sunt dotate foarte bine. Camera de stimulare multisenzorială a fost amenajată recent, cu echipament Snoezelen în cadrul unui proiect al Consiliului județean Cluj.

Grădiniță

În cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz își desfășoară activitatea și o grădiniță specială. Dacă până acum am avut maxim trei grupe, începând cu anul școlar 2021-2022, vor funcționa 4 grupe:

Efectivele grupelor variază între 4 și 12, și fiecare grupă are câte doi profesori de învățământ preșcolar, majoritatea lor având studii de specialitate, și un profesor psihopedagog de terapie individuală, care zilnic desfășoară activități de terapie cu fiecare copil, și îi asistă pe copii și la activitățile de grup. 

Preșcolarii își petrec timpul în săli spațioase, luminoase, colorate, cu dotări moderne, conferind o atmosferă motivantă, Ziua preșcolarilor este organizată în jurul unor rutine și a unui program bine stabilit și respectat, astfel încât copiii să poată participa încrezători la cât mai multe activități, zilnic între orele 8-17.

În funcție de specificul profilului de dezvoltare a fiecărui copil, și a nevoilor individuale, copiii pot beneficia de următoarele terapii:

-kinetoterapie

- terapie de integrare senzorială

- terapie psihopedagogică complexă

- logopedie

- terapii specifice pentru dezvoltarea copiilor cu TSA

Această formă de școlarizare este gratuită.

Clasele speciale integrate

Clasele speciale integrate își desfășoară activitatea în clădirea Liceului Teoretic “Báthory István”. Activitatea în aceste clase are o experiență de 25 de ani.

Clasele primare simultane și clasele V-VIII oferă posibilitatea de învățare acelor categorii de elevi care au fost marginalizați în învățământul de masă, întâmpină dificultăți de învățare la una sau la mai multe materii, iar metodele de predare-învățare clasice, chiar și dacă au fost asistați de profesor de sprijin, nu le-a facilitat înlăturarea acestor. 

Lipsa unei terapii specifice pentru înlăturarea și reducerea tulburărilor de învățare, duc la apariția tulburărilor de comportament, la dificultăți de comunicare, dificultăți de integrare socială, chiar la tulburări de personalitate.

Oferta educațională specifică claselor special integrate cuprinde:

Cabinet de psihologie

Intervențiile din cadrul cabinetului de psihologie au ca scop evaluarea copiilor și realizarea unor intervenții pentru minimalizarea dificultăților cauzate de  tulburările elevilor cu CES, sau  consilierea copiilor aflați în dificultate.

Beneficiarii  activităților din cadrul cabinetului psihologului școlar, în primul rând, sunt preșcolarii, școlarii înscriși în unitatea noastră. Aceste activități cuprind sfera:

testărilor – evaluărilor, pentru fiecare copil din școala noastră,

consilierea elevilor și a părinților , la nevoie,

activități care au ca scop dezvoltarea  psihomotricității, a limbajului, cognitivă, împreună cu profesorul psihopedagog responsabil cu terapii specifice și de compensare, cu adiologul școlii, cu kinetoterapeutul,

activități care vizează îmbunătățirea capacității de adaptare la normele colectivului, abilităților de socializare, dezvoltarea personalității, împreună cu diriginții, profesorii educatori,

activități terapeutice pentru elevii aflați în dificultate,

consiliere și orientare școlară și profesională.Intervenție timpurie

Deoarece pe parcursul ultimilor ani în zona Transilvaniei s-a evidențiat nevoia  acută de sprijinire a copiilor cu dezvoltare atipică și de consiliere a familiilor acestora, școala noastră prin intermediul Asociației Kozmutza Flora a încercat să valorifice toate oportunitățile de finanțare pentru a asigura baza financiară necesară participării cadrelor didactice interesate la programe de formare  acreditate în intervenția timpurie.


 Ne-am asumat un rol activ în demersurile de solicitare a includerii serviciilor de intervenție timpurie în setul de activități asigurate în cadrul instituțiilor de învățământ special acreditate, și am cerut reglementarea legislativă a finanțării pentru construirea bazei infrastructurale pentru această activitate, deoarece reprezintă răspunsul societății la un drept fundamental și o nevoie acută a copiilor cu tulburări de dezvoltare și familia acestora.


În prezent, asigurăm următoarele servicii


Considerăm că fiecare copil cu dezvoltare atipică se naște cu abilități și potențial pentru dezvoltare, și ne propunem să asigurăm familiilor copiilor care ne cer ajutorul toate condițiile pentru ca cei mici să poată valorifica acest potențial în cea mai mare măsură posibilă. 

Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră dedicată intervenției timpurii: https://korai.kozmutza.ro/


Cabinet de medicină școlară

Cabinetul nostru de medicină școlară, prin munca unui medic și a două asistente, acoperă toate nevoile medicale ale elevilor și preșcolarilor noștri.

Doamna Dr. Manolache Corina, medic primar în pediatrie are o experiență de peste două decenii în tratarea copiilor cu dizabilități, astfel încât atât elevii și preșcolarii noștri cu tratamente farmacologice de lungă durată, cât și cu boli mai ușoare sau sezonale sunt îngrijiți cu profesionalism și dedicare.

De asemenea, medicul școlar acordă o atenție sporită colaborării cu medicii curanți ai elevilor, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a introducerii și modificării tratamentelor medicamentoase.

În cadrul serviciului de medicină școlară am amenajat și câteva săli de tratament pentru micii pacienți care din cauza distanței nu își pot petrece perioada de convalescență acasă.

Servicii educaționale de sprijin 

În prezent, serviciile educaționale de sprijin ale copiilor de etnie maghiară din școlile de masă din Cluj Napoca sunt asigurate de cinci profesori psohopedagogi. Obiectivul nostru este susținerea familiilor și a profesorilor din învățământul de masă în acordarea ajutorului necesar dezvoltării optime atât în activitățile de învățare școlară, cât și acasă.

Activitatea noastră cuprinde numeroase elemente de însemnătate majoră, cum ar fi interpretarea pedagogică a certificatelor diagnostice ale elevilor, elaborarea planurilor de servicii individualizare, a unor metode specifice de predare,  activități cu scop preventiv, terapia complexă și conlucrarea cu alți profesioniști și parteneri sociali.

Audiologie

Internatul școlii

Internatul şcolii a fost dat în folosinţă în anul 2001, cu sprijinul sponsorilor olandezi, belgieni şi nemţi, oferind un cadru familial, prietenos pentru elevii beneficiari. Elevii beneficiază gratuit de facilităţile acestuia (cazarea, masa).Cadrele didactice oferă programe variate de petrecerea timpului liber: activităţi ludice şi de mişcare, competiţii sportive, activităţi de formare a autonomiei personale, activităţi de socializare, ţinând cont de necesităţile individuale ale fiecărui copil. 

Kinetoterapie

Gimnastica medicală este parte componentă a unei dezvoltări complexe, se realizează în strânsă colaborare cu medicul şcolii, dirigintele clasei, profesorul educator, psihologul şcolar şi părinţii copiilor.

Activităţiile se realizează individual sau  în grupuri, şi conţin următoarele:

·    Evaluarea  funcţiilor motrice

·    Dezvoltarea funcţiilor motrice de la vârsta preşcolară

·    Corectarea posturilor vicioase

·    Corectarea deviaţiilor de coloană prin gimnastică medicală

·    Terapia complexă a copiilor cu dificultăţi de mişcare, de coordonare, de echilibru

·    Reabilitarea altor tipuri de  diformităţi motrice